WHAT'S NEW?
Loading...

Blogger: Rounded Profile Image


ब्लॉगमधील प्रोफाईल इमेज ही चौकोनी दिसते. ती आकर्षक वर्तुळाकार अथवा राउंडेड कॉर्नरची बनवल्यास आकर्षक दिसते. चला आपण CSS मधून ती आकर्षक करूया.
Template→ Customize→ Advanced →Add CSS
आता तेथे नवीन ओळीत लिहा.

.profile-img{ border-radius:80px; border:2px solid #FFF;
box-shadow: 0px 0px 10px #888888; }

आणि Apply करा.
आणखी वेगळं हवे आहे? खालील चित्र पहा. यातील इफेक्ट कोड साठी क्रम पहा. त्याचे कोड खाली दिले आहेत. तुम्ही त्यात आणखी विविधता आणू शकाल..

.profile-img{ border-radius:80px; border:2px solid #ffffff;  box-shadow: 0px 0px 10px #888888;}

.profile-img{ border-radius:10px; border:2px solid #ffffff;  box-shadow: 0px 0px 10px #888888;}

.profile-img{ border-radius:20px; border:2px solid #ffffff;  box-shadow: 0px 0px 10px #888888;}

.profile-img{ border-radius:60px 30px 60px 30px; border:2px solid #ffffff;  box-shadow: 0px 0px 10px #888888;}

.profile-img{ border-radius:0px 30px 30px 0px; border:2px solid #ffffff;  box-shadow: 0px 0px 10px #888888;}

.profile-img{ border-radius:80px; border:10px solid #efefef; box-shadow: 0px 0px 10px #888888;}

यामुळे तुमचा ब्लॉगचा लुक आणखी आकर्षक दिसेल.
ब्लॉग आकर्षक दिसण्यासाठी रंगांची निवडही खूप महत्त्वाची आहे. ब्लॉग अथवा वेबपेज आकर्षक दिसण्यासाठी कोणत्या महत्त्वाच्या बाबी आहेत त्या लवकरच जाणून घेऊया..

4 comments: Leave Your Comments