WHAT'S NEW?
Loading...

PowerPoint / Word / Excel मधून इमेजची Background Transparent कशी करावी?


पावरपॉइंट मध्ये इमेजची बॅकग्राउंड सहज सोप्या पद्धतीने रिमुव्ह करता येते.
ती इमेज आपण PNG स्वरुपात सेव करू शकतो.


सॉफ्टवेअर : मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस - वर्ड / पावरपॉइंट / एक्सेल

पद्धत :
नमुन्यासाठी एखादी इमेज घ्या.
त्याची पार्श्वभूमी पांढरी अथवा वेगळ्या रंगाची असली तरी चालेल.


  1. इमेजवर डबलक्लिक करा. Format मेनू दिसेल.
  2. या मेनुच्या डावीकडील Remove Background वर क्लिक करा.
  3. आता सिलेक्शन Adjust करा.
  4. हवा असणारा एखादा भाग लाल होत असल्यास Mark Areas to keep वर क्लिक करा.
  5. आता पेन्सिलसारखे टूल येईल. त्याने जो भाग ठेवायचा आहे त्या भागावर क्लिक करा.
  6. नको असणारा भाग दिसत असल्यास Mark Areas to Remove वर क्लिक करून काढून टाकावयाच्या भागावर पेन्सिलने क्लिक करा.
  7. तुम्हास हवे तसे बदल झाले असल्यास Keep Changes वर क्लिक करा.
  8. छान..! तुमची इमेजची पार्श्वभूमी पारदर्शी झाली असेल.
ही इमेज PPT मध्ये वापरा अथवा त्याची PNG इमेज बनवा (कसे? हे वाचा)

वरील इमेजेस ह्या ऑफिस २०१३ मधील आहेत. त्या अगोदरच्या व्हर्जनमधेही उपयोगी पडतील.

ऑफीसमधील आपल्या डॉक्युमेंट मध्ये आकर्षक स्मार्ट आर्ट / फ्लो चार्ट कसे वापराल? अवश्य वाचा.

0 comments:

Post a Comment