WHAT'S NEW?
Loading...

AirDroid वापरून पिसीवरून मोबाईलमधील कोणकोणत्या बाबी ऑपरेट करू शकतो?


Airdroid हे खूप चांगले App आहे त्यामुळे अगदी संपूर्ण मोबाईल पिसीवरून ऑपरेट करू शकतो.
यामध्ये पुढील गोष्टी तुम्हाला करता येतील... 1. पीसीवरून वैयक्तिक अथवा ग्रुप SMS पाठवा. SMS वाचा.
 2. Files ची देवाणघेवाण.
 3. अनेक apps चे Notification पीसीवर पहा.
 4. पिसीवरून WhatsApp सारखी Apps वापरू* शकतो.
 5. संपर्क क्रमांक पहा, जतन करा. डिलीट करा. (Contact Management)
 6. फोटो, गाणी, व्हिडीओ पहा, ऐका मग ट्रान्स्फर करा.
 7. Ringtones सेट करा.
 8. Screenshot* घ्या. (requires rooted device)
 9. मोबाईल Apps पीसीवर Import आणि पिसीवरून export करा.
 10. पिसीवरून front Camera आणि back Camera वापरा.
 11. URL पिसीवरून पुश करा. व तुमच्या मोबाईलवरील Web Browser मध्ये जा.
 12. मोबाईल आणि  Clipboard content एकमेकांवर Paste करा. (पोस्ट वाचा)
Note : * - ह्या सुविधा वापरण्यासाठी तुमचा फोन Root असावा. आणि मोबाईलमधील Android व्हर्जन 4.x +  असावे.
आणखी बरेच काही...

0 comments:

Post a Comment