WHAT'S NEW?
Loading...

SD कार्डची निवड कशी कराल?

SD कार्ड निवडताना ते कसे कार्य करते हे जर माहित असेल तर ते निवडणे सोपे जाईल. चला त्याविषयी माहिती घेऊया.
SD : Secure Digital

स्पीड क्लास :
SD कार्डचे स्पीड- स्पीड क्लासने ठरवले जाते. यासाठी कार्डवर C आकारामध्ये 2, 4, 6, 8, 10 आणि U आकारामध्ये 1, 3 यापैकी लिहलेले असते. हा स्पीडचा चढता क्रम / क्लास आहे.

मोबाईलसाठी साधारण 4 किंवा 6 स्पीड क्लास वापरले जाते. प्रोफेशनल व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसाठी व Raw Image Storage साठी 10 किंवा त्यापुढील 1, 3 ह्या प्रकारातील कार्ड वापरले जाते.

SD Cards :
प्रकार आकार वजन
Standard SD Card 32×24×2.1 29 ग्रॅम
Mini SD Card 21.5×20×1.4 0.8 ग्रॅम
Micro SD Card 15×11×1 0.25 ग्रॅम

Standard SD Cards:
प्रकार जतन क्षमता उपयोग
SDSC {SD Standard Capacity} 1 ते 2 GB (4GB non Standard) SDSC कार्ड C-4, C-6 सह साधी फोटोग्राफी व व्हिडीओ रेकॉर्डिंग
SDHC {SD High Capacity} 4 ते 32 GB SDHC कार्ड C-8, C-10 सह HD फोटोग्राफी व HD व्हिडीओ रेकॉर्डिंग
SDXC {SD eXtended Capacity} 32 ते 2 TB SDXC कार्ड U-1, U-3 सह Full HD फोटोग्राफी व Full HD व्हिडीओ रेकॉर्डिंग प्रोफेशनल वापरासाठी

उपयोग:
या कार्डचा उपयोग Camera व Handi-Cam मध्ये केला जातो.
SDSC कार्ड C-4, C-6 सह= साधी फोटोग्राफी व व्हिडीओ रेकॉर्डिंग
SDHC कार्ड C-8, C-10 सह= HD फोटोग्राफी व HD व्हिडीओ रेकॉर्डिंग
SDXC कार्ड U-1, U-3 सह= Full HD फोटोग्राफी व Full HD व्हिडीओ रेकॉर्डिंग प्रोफेशनल वापरासाठी
{C-4 कार्ड वापरूनही HD व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करता येते}

Mini SD : यापेक्षा कमी आकाराचे कार्ड आल्याने याचा वापर कमी झाला आहे.

Micro SD : या कार्डचा मोबाईलमध्ये वापर होतो. ही कार्ड वरील स्पीड क्लासमध्ये उपलब्ध असतात.

{Micro SD कार्ड Adaptor वापरून Standard SD Card सारखा वापर करू शकतो.}

0 comments:

Post a Comment