WHAT'S NEW?
Loading...

USB 2.0 व USB 3.0 मधील फरक काय?


USB = Universal Serial Bus

आज अनेक डिव्हाईस आहेत जी USB पोर्टद्वारे संगणकाला जोडली जातात.


स्पीड :

USB

Long form

स्पीड

स्पीड स्पष्टीकरण

USB
2.0

Hi
Speed

480
Mbit/s

Mega
Bits Per Second

USB 3.0

Super
Speed

4.80
Gbit/s

Gigabits
Per Second

USB
3.1

Super Speed+

10 Gbit /s

Gigabits
Per Second
480 Mb/s = 60 MB/s {Mega Bytes Per Second}
म्हणजे 2.0 पेक्षा 3.0 चे स्पीड दहा पटीने अधिक आहे.

प्रत्यक्ष आपणास एवढे स्पीड मिळत नाही. याला अनेक कारणे असू शकतात.
 • USB पोर्ट ज्या वायरने जोडले त्या वायरचे डाटा वाहून नेण्याची क्षमता.
 • तुमचा पेनड्राईव्हची डाटा Read-Write करण्याची क्षमता / स्पीड.
 • तुमचा पेन अथवा पोर्टेबल ड्राईव्ह 3.0 सपोर्ट करत नसेल.
 • पेनड्राईव्ह ३.० असूनसुद्धा त्यातील Flash मेमरी कमी प्रतीची असणे.

प्रत्यक्षात 2.0 हे Writeसाठी 4 ते 9.5 MB/s तर  3.0 हे 11 ते 285 MB/s एवढे स्पीड देऊ शकते. माझ्याकडील पोर्टेबल  हार्ड डिस्क जी दोन USB2.0 असून तिला दोन युएसबी केबल आहेत ती 12 ते 24 MB/s स्पीड देते.

USB 3.0 कसे ओळखावे?
 • USB 3.0 च्या आतील भाग निळा असतो. {ही ओळख पक्की आहे असे नाही}
 • USB 3.0 च्या युएसबी चिन्हाअगोदर SS असे लिहलेले असते व USB 2.0 पोर्ट असेल त्या ठिकाणी फक्त युएसबीचेच चिन्ह असते. 
 • USB 3.0 पोर्टमधे डोकावून पहिले तर पाच धातूच्या पट्ट्या दिसतील. 2.0 मधे मात्र चारच धातूच्या पट्ट्या दिसतील.
 • तुमची पोर्टेबल हार्ड डिस्क जर USB 3.0 जोडली असेल तर Windows Explorer मधील खालच्या बारवर Connected to USB 3.0 असे दिसेल.
 • Device Manager मधून USB Controllers मधे पाहणे 

अधिक स्पीड मिळण्यासाठी काय करावे?
 • आपल्याकडे USB 3.0 पोर्ट असेल तर त्यास सपोर्ट करणारे पेनड्राईव्ह व पोर्टेबल हार्ड डिस्क घ्याव्यात.
 • अधिक Data Write करावयाचा झाल्यास USB 3.0 पोर्टचा अथवा पीसीच्या मागील भागातील USB पोर्टचा वापर करावा.
 • पीसीला जर USB1.0, USB1.2, USB2.0 अशी पोर्ट असतील तर ती शोधून त्यातील Hi-Speed Port {2.0} चा वापर करावा.
 • स्वस्तातील पेनड्राईव्हच्या आतील Flash Memory चे स्पीड क्लास कमी असू शकतात मग असे ड्राईव्ह वेगात काम करत नाहीत.

0 comments:

Post a Comment